PMflex [ FI ] |

Mitä CPR tarkoittaa?

Palon leviämisen luokitusjärjestelmä, CPR (Construction Product Regulation) on osa EU:n rakennustuoteasetusta. Tavoitteena on rakentaa turvallisempia rakennuksia, luoda yhteiset testausmenetelmät ja yhteinen standardi koko EU:ssa. Uudet EU-säännöt tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2016. Tämän päivämäärän jälkeen kaapelivalmistajilla oli vuosi aikaa sopeutua uusiin sääntöihin. Tämä
tarkoittaa, että kaikkien palosuojattujen sähkö-, signaali- ja tiedonsiirtokaapelien on oltava 1. heinäkuuta 2017 alkaen CE-merkittyjä ja testattu siten, että ne täyttävät uudet palovaatimukset. Tämä koskee palosuojattuja kaapeleita, ei palonkestäviä kaapeleita.